Skip to main content

DOLEN - 4 EITEM NEWYDD

4 astudiaeth achos digidol wedi uwchlwytho.

Adnodd sy’n tyfu’n barhaol yw DOLEN sydd yn cefnogi cydweithredu rhwng ysgolion, yn ôl yr egwyddor o waith "gan ysgolion, am ysgolion". Ardal ydyw sy’n cynnwys ymarfer gwerth ei rannu, sydd ar gael drwy Hwb i staff ledled y rhanbarth. 

Mae’r astudiaethau achos newydd yn crybwyll :-

Dull ysgol gyfan o fonitro a thracio - YG Llanrhidian (Abertawe)

Hyfforddiant ar Emosiynau - YG Cadle (Abertawe)

Arsylwadau Gwersi Anfeirniadol ar gyfer Gwella Dysgu ac Addysgu - Penyrheol Comprehensive School (Abertawe)

Siarter Iaith Cymraeg - YG Glyncollen (Abertawe)

 

I weld yr astudiaethau achos, mewgofnodwch i Hwb, cliciwch ar tab ERW, ac fe fydd botwm yno sy’n arwain at DOLEN