Skip to main content

DOLEN - 3 eitem newydd

3 astudiaeth achos digidol wedi uwchlwytho.

Adnodd sy’n tyfu’n barhaol yw DOLEN sydd yn cefnogi cydweithredu rhwng ysgolion, yn ôl yr egwyddor o waith "gan ysgolion, am ysgolion". Ardal ydyw sy’n cynnwys ymarfer gwerth ei rannu, sydd ar gael drwy Hwb i staff ledled y rhanbarth. 

Mae’r astudiaethau achos newydd yn crybwyll :-

1. Siaradwyr gwych. – Tavernspite

2. Lles a Phresenoldeb - Ysgol Gynradd Treforys

3. Grymuso staff trwy ddatblygu diwylliant o ddysgu proffesiynol - Clase

 

I weld yr astudiaethau achos, mewgofnodwch i Hwb, cliciwch ar tab ERW, ac fe fydd botwm yno sy’n arwain at DOLEN