Skip to main content

DOLEN - 3 EITEM NEWYDD

3 astudiaeth achos digidol wedi uwchlwytho.

Adnodd sy’n tyfu’n barhaol yw DOLEN sydd yn cefnogi cydweithredu rhwng ysgolion, yn ôl yr egwyddor o waith "gan ysgolion, am ysgolion". Ardal ydyw sy’n cynnwys ymarfer gwerth ei rannu, sydd ar gael drwy Hwb i staff ledled y rhanbarth. 

Mae’r astudiaethau achos newydd yn crybwyll :-

 

Catwg Primary School (NPT) - Provision for pupils in a specialist unit.

Ysgol Gynradd Catwg (NPT). - Darpariaeth mewn uned arbenigol.

 

 

Abermule Community Primary School (Powys). - Lead Creative Schools Project

Ysgol Gynradd Gymunedol Abermule (Powys). - Prosiect Ysgolion Creadigol Arweiniol

 

 

Coedffranc Primary School (NPT). - Attachment Aware schools.

Ysgol Gynradd Coedffranc (NPT). - Ysgolion ag Ymwybyddiaeth o Ymlyniad

 

I weld yr astudiaethau achos, mewgofnodwch i Hwb, cliciwch ar tab ERW, ac fe fydd botwm yno sy’n arwain at DOLEN