Skip to main content

“Dod i’r Ysgol, Dal Ati i Ddysgu, Paratoi ar gyfer yr Haf a mis Medi”

Mae’n fwriad i bob ysgol ddechrau’r cam nesaf ar y 29 Mehefin, gyda’r tymor yn cael ei ymestyn am wythnos hyd at 27 Gorffennaf.

Yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, sy’n dechrau ym mis Medi, y bwriad yw ymestyn hanner tymor mis hydref i bara am bythefnos.          

Ym mhob ysgol, bydd dull o weithredu fesul cam yn cael ei roi ar waith. Bydd y blynyddoedd ysgol yn cael eu rhannu yn grwpiau ac yn dechrau yn ôl ac yn cael gwersi ac egwyliau fesul grŵp. Mae disgwyl y bydd hyn yn golygu yn fras y bydd traean o ddisgyblion yn bresennol ar unrhyw un amser, ond efallai y bydd ysgolion angen amser i gyrraedd y lefel weithredu hon...….

 https://llyw.cymru/dod-ir-ysgol-dal-ati-i-ddysgu-paratoi-ar-gyfer-yr-haf-mis-medi