Skip to main content

Diwrnod Dysgu Creadigol ar gyfer Athrawon y Dyniaethau

Dyma eich cyfle i fod yn greadigol a meithrin sgiliau a hyder mewn lleoliad creadigol. Bydd Ami Marsden, artist a cherflunydd sydd wedi gweithio gyda Chyngor y Celfyddydau ar brosiectau tebyg i Gynllun Ysgolion Creadigol Arweiniol, yn arwain cyd-weithwyr trwy'r broses greadigol ac yn cynnig arweiniad ar ymgysylltu â disgyblion trwy ddulliau dysgu creadigol.

Bydd y gweithdy hwn yn rhoi cyfle i chi archwilio'r dulliau mynegiannol amrywiol sy'n perthyn i gardbord yn ei holl ffurfiau. P'un a yw'n ddeunydd pacio a ailgylchwyd neu'n focsys a gasglwyd o siopau, mae yna harddwch cudd yn perthyn i haenau'r deunydd hwn y gellir ei ddefnyddio i greu effeithiau gwych.

Mae rhwygo neu dorri cerdyn yn creu effeithiau gwahanol y gellir eu rhoi at ei gilydd wedi hynny gan ddefnyddio slotiau a thabiau, neu trwy ddefnyddio tâp masgio neu wn glud. Mae'n ddeunydd effeithiol iawn mewn gweithiau celf ar raddfa fach a gosodiadau pensaernïol, ac fe'i defnyddir gan sawl artist enwog yng Nghymru, Ewrop a ledled y byd.

Yn ystod sesiwn y bore, byddwn yn creu gweithiau celf unigol a fydd yn cyfrannu at un cerflun cyffrous ar raddfa fawr a wneir ar y cyd. Nod y sesiwn hon yw ymgyfarwyddo â'r deunyddiau ac arbrofi â dulliau gwahanol. Ar ôl hel syniadau ar gyfer eich maes arbenigol eich hun, byddwch yn gweithio mewn modd annibynnol yn ystod sesiwn y prynhawn i ddylunio a chreu darn ar raddfa fwy y gellwch ei gyflwyno i'ch ystafell ddosbarth.

Mewn amgylchedd ystafell ddosbarth, mae'r deunydd hwn yn cynnig cyfle i roi cynnig ar amrywiaeth eang o agweddau at brosiectau, er enghraifft:


  • Gweithio yn unigol neu yn rhan o grŵp i greu gwaith celf ar raddfa fawr

  • Creu gwaith celf a fydd yn sefyll ar ei ben ei hun, neu waith a fydd yn cael ei hongian neu ei osod ar wal
  • Dathlu lliw syml y cerdyn neu ei baentio â lliwiau llachar
  • Dylunio a chreu enghreifftiau cyn creu'r darn ar raddfa fawr

https://www.eventbrite.co.uk/e/diwrnod-dysgu-creadigol-y-dyniaethauhumanities-creative-learning-day-tickets-76744901065