Skip to main content

Diweddariadau Cymwysterau Cymru parthed COVID-19

Mae ysgolion ar gau ac mae'r arholiadau haf yn cael eu canslo oherwydd y pandemig coronafeirws.

Mae hwn yn gyfnod anodd i bawb, a gwyddom fod gennych lawer o gwestiynau am yr hyn sy'n digwydd nesaf, gan gynnwys sut y bydd dysgwyr yn cael eu graddio eleni 
 
Fe welwch y wybodaeth fwyaf diweddar yn y ddolen isod, gan gynnwys cyfres o gwestiynau a blogiau cyffredin gan ein Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru ac uwch staff.

https://www.qualificationswales.org/cymraeg/coronafeirws---covid-19/