Skip to main content

Diweddariad yr haf ar y Rhwydwaith Ysgolion Arloesi

Arloeswyr y Cwricwlwm

Mae Arloeswyr y Cwricwlwm yn darparu arbenigedd pwnc i gefnogi'r gwaith o ddatblygu'r Meysydd Dysgu a Phrofiad, a hynny yn rhan o Linyn 2 o linell amser Llywodraeth Cymru. Mae'r llinyn hwn yn ymwneud â chreu cynllun lefel uchel ar gyfer y Meysydd Dysgu a Phrofiad, er mwyn paratoi ar gyfer Llinyn 3, sef poblogi a datblygu deunyddiau ategol. Mae'r crynodebau gweithredol o'u gwaith hyd yma i'w gweld ar wefan Hwb Ysgolion Arloesi ERW, a hynny yn y ffolder Diweddariadau ar yr Ysgolion Arloesi yn yr ardal Ffeiliau. Gellir cyrchu'r wefan hon trwy ddilyn y ddolen yma.

Ysgolion Arloesi Dysgu Proffesiynol

Bydd Ysgolion Arloesi Dysgu Proffesiynol yn helpu i ddatblygu hyfforddiant ar weithredu'r cwricwlwm newydd, a byddant yn ymuno ag Arloeswyr y Cwricwlwm i ddatblygu'r Meysydd Dysgu a Phrofiad yn yr hydref. Byddant yn canolbwyntio ar dreialu agweddau ar y cwricwlwm newydd wrth iddynt gael eu creu gan y Meysydd Dysgu a Phrofiad. Bydd rhagor o fanylion ar gael yn nhymor yr hydref. Mae eu gwaith cyfredol wedi canolbwyntio ar ddatblygu agweddau ar y 12 o egwyddorion addysgegol sy'n rhan o Dyfodol Llwyddiannus, gweithio ar brosiectau peilot, a helpu i gyflawni rhaglen dysgu proffesiynol ERW. Bydd Ysgolion Arloesi Proffesiynol yn parhau i rannu gwybodaeth ag ysgolion partner, er mwyn eu cynnwys yn fwy llawn yn Dyfodol Llwyddiannus.

Ysgolion Arloesi Digidol

Bydd Ysgolion Arloesi Digidol yn parhau i weithio gydag ysgolion i'w cefnogi a'u hyfforddi i helpu i weithredu'r Fframwaith Cymhwysedd Digidol, a byddant yn mynd ati yn yr hydref i gydweithio ag Arloeswyr y Cwricwlwm a'r Ysgolion Arloesi Dysgu Proffesiynol i ddatblygu'r Meysydd Dysgu a Phrofiad. Byddant yn canolbwyntio ar dreialu agweddau ar y cwricwlwm newydd wrth iddynt gael eu creu gan y Meysydd Dysgu a Phrofiad. Bydd rhagor o fanylion ar gael yn nhymor yr hydref. Mae yna hefyd fframwaith Dysgu Proffesiynol yn cael ei ddatblygu ar hyn o bryd gyda'r Ysgolion Arloesi Digidol, a disgwylir i'r fframwaith hwn fod ar gael erbyn mis Ionawr 201yw 8.

Gwaith Diwygio'r Cwricwlwm ERW

Mae ERW yn parhau i weithio'n agos gyda'r tri rhanbarth arall a Llywodraeth Cymru i gefnogi datblygiadau o ran Dyfodol Llwyddiannus, yn ogystal â'r ffrwd waith o ran diwygio'r cwricwlwm. Mae cyfarfodydd gwybodaeth wedi cael eu cynnal gan ERW ym mhob ardal Awdurdod Lleol, er mwyn rhannu gwybodaeth a diweddariadau â'r holl ysgolion ynghylch Dyfodol Llwyddiannus. Roedd yr wybodaeth a rannwyd yn cynnwys diweddariadau am waith Ysgolion Arloesi, a bydd yr adborth a gafwyd o'r cyfarfodydd hyn yn cael ei ddefnyddio i gefnogi cynnydd yn y flwyddyn academaidd nesaf. Mae pob ysgol yn gallu cyrchu gwefan Hwb Ysgolion Arloesi ERW; mae'r wefan hon, yn ogystal â dulliau cyfathrebu eraill, wedi cael eu defnyddio i ledaenu gwybodaeth ac i ddarparu platfform ar gyfer storio dogfennau perthnasol, astudiaethau achos ac ymchwil ranbarthol. Mae'r holl Ymgynghorwyr Her wedi cael hyfforddiant ymwybyddiaeth ar Dyfodol Llwyddiannus, ac mae'r prosiect Arweinwyr Dysgu i gefnogi clystyrau o ysgolion wedi cael ei lansio. Mae ERW hefyd wedi cefnogi prosiectau peilot gyda'r Ysgolion Arloesi Dysgu Proffesiynol ar gyfer yr OECD, Ysgolion fel Sefydliadau sy'n Dysgu, yn ogystal â'r safonau newydd, Safonau ar gyfer Addysgu ac Arweinyddiaeth.