Skip to main content

Disgyblion Mwy Abl a Thalentog yng Nghymru

Pa ddarpariaeth sydd gennych ar waith ar gyfer eich disgyblion mwy galluog a thalentog? Mae’r ddogfen isod yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i helpu ysgolion i fyfyrio ar y ddarpariaeth bresennol wrth i ni baratoi i symud i gwricwlwm newydd. Dyma’r cyntaf o gyfres o ddogfennau cyfarwyddyd i’ch cefnogi.

Darllenwch ac anfonwch ymlaen at y staff priodol. Bydd posteri A3 yn dilyn i’w harddangos yn yr Ysgol.