Skip to main content

Digwyddiadau ymwybyddiaeth digidol

Mewn partneriaeth â thîm Hwb a Microsoft, mae ERW yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ymwybyddiaeth ym maes dysgu digidol yn ystod mis Mehefin a mis Gorffennaf. Mae'r digwyddiadau hyn yn gyfle gwych i'r holl staff ddysgu mwy am yr ychwanegiadau a'r datblygiadau diweddaraf ar Hwb, gan gynnwys ‘Google for Education’.

Sioe Deithiol ‘Microsoft UK Education’ 

Mae hwn yn gyfle perffaith i weld yn uniongyrchol sut y gall technolegau Microsoft wella'r addysgu a'r dysgu. 

 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dolen i fwcio lle

Dydd Mercher, Mehefin 13eg

16:00 – 19:00

Ysgol Gynradd Gymunedol San Tomos , Abertawe

https://www.eventbrite.co.uk/e/microsoft-uk-education-roadshow-tickets-46355054215

Dydd Iau, Mehefin 14eg

16:00 – 19:00

Ysgol Henry Richard, Ceredigion

https://www.eventbrite.co.uk/e/microsoft-uk-education-roadshow-tickets-46354904768

Dydd Gwener, Mehefin 22ain

16:00 – 19:00

Ysgol Uwchradd Llanidloes, Powys

https://www.eventbrite.co.uk/e/microsoft-uk-education-roadshow-tickets-46354967957

Mi fydd digwyddiad Microsoft yn rhedeg yn Castell Nedd Port Talbot, Sir Benfro a Sir Gâr yn Tymor yr Hydref.

 

Digwyddiad Lansio Google for Education

Mae cyflwyno Google for Education yn Hwb wedi cychwyn. Rydym yn gwahodd yr ysgolion peilot o bob cwr o Gymru i ddigwyddiad lansio ym mhob rhanbarth yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar 2 Gorffennaf 2018.

 

Bydd y digwyddiadau hyn yn gyfle i ddarparu gwybodaeth am sut y gellir defnyddio Google for Education ar y cyd ag adnoddau eraill Hwb, a bydd yn gyfle i chi hefyd glywed am syniadau addysgu a dysgu arloesol gan ysgolion yn eich rhanbarth sy'n brofiadol o ran defnyddio Google for Education.

Byddem yn annog dau aelod o staff o bob ysgol beilot i fynychu’r digwyddiad hwn.

 

Nodir: Mae’r digwyddiad yma yn agored i bob ysgol, nid dim ond rheini sy’n rhan o’r peilot. Mae’n gyfle i ddarganfod mwy am Google for Education, a fydd ar gael trwy Hwb, i bob ysgol o Fis Medi ymlaen. 

Digwyddiad Lansio ERW

Llun, 2 Gorffennaf 2018.

9:30 – 12:30

Queen Elizabeth High School, Caerfyrddin

https://www.eventbrite.co.uk/e/cwrdd-google-google-meet-tickets-46355117404

 

 

 Digwiddiadau CwrddDigi ERW – Google for Education

Bydd Google for Education ar gael trwy Hwb, i bob ysgol o Fis Medi ymlaen.

Cewch gyfle i glywed am ddiweddaraf 'Google for Education' ar Hwb a sut y gall cael ei ddefnyddio yn y dosbarth fel offer dysgu ac addysgu.

 

Dyddiad

Amser

Lleoliad

Dolen i fwcio lle

Dydd Llun, Mehefin 25ain

15:45 – 17:45

Ysgol T Llew Jones, Ceredigion

https://www.eventbrite.co.uk/e/cwrdd-google-google-meet-tickets-46411294431

 

Dydd Mawrth, Mehefin 26ain

15:45 – 17:45

Ysgol Gynradd Gymunedol Prendergast, Sir Benfro

https://www.eventbrite.co.uk/e/cwrdd-google-google-meet-tickets-46800141483

Dydd Iau, Mehefin 28ain

15:45 – 17:45

Ysgol Gynradd Gymunedol Sea View, Abertawe

https://www.eventbrite.co.uk/e/cwrdd-google-google-meet-tickets-46411483998

 

Dydd Iau, Gorffennaf 5ed

15:45 – 17:45

Ysgol Uwchradd Crickhowell, Powys

https://www.eventbrite.co.uk/e/cwrdd-google-google-meet-tickets-46411114894