Skip to main content

Digwyddiadau Cwricwlwm ERW - Tymor y Gwanwyn

Yn dilyn diweddariadau’r cwricwlwm yn ystod tymor yr hydref, yr adborth gan ysgolion oedd mai'r hyn sydd ei angen arnynt nesaf yw cefnogaeth i feddwl am ddylunio eu cwricwlwm. Gan fod cyhoeddiad CiG wedi cyrraedd, bydd digwyddiadau’r gwanwyn yn canolbwyntio ar ‘ystyriaethau allweddol’ ar gyfer goblygiadau dylunio. Fe'ch cyflwynir i adnodd ar-lein ERW 'Trawsnewid Eich Cwricwlwm', offeryn awdit, cynllunio a chefnogaeth sy'n unol ag ymrwymiad y rhanbarth i weithio ar draws y rhanbarth a'r gwaith ar 'ddisgwyliadau eang' cenedlaethol. Trwy weithdai rhyngweithiol bydd ysgolion yn dechrau archwilio'r adnodd hwn, gan feddwl am natur gyfannol y fframwaith newydd. Bydd 'Trawsnewid eich Cwricwlwm' yn gweddu i bob lefel o fynediad i gynllunio ar gyfer diwygio, gan gynorthwyo ysgolion i greu eu hamserlenni eu hunain ar gyfer datblygu’r cwricwlwm, nodi meysydd i'w datblygu a'r rheini y maent yn teimlo y gallant eu rhannu ag ysgolion eraill yn ôl model ysgolion fel sefydliadau sy’n dysgu.

Er mwyn hwyluso hyn, bydd ERW yn darparu £ 150 i bob ysgol fel cyfraniad tuag at gostau. Byddwch yn gallu hawlio cyllid yn y digwyddiad

28/01/20 – Ysgol Caer Elen, Sir Benfro
Bore:https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73262581353
Prynhawn: https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73262665605
 
29/01/20 – Neuadd y Gwendraeth Sir Gaerfyrddin
Bore:  https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73263159081
Prynhawn: https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73263540221
 
30/01/20 – Gwesty’r Village, Abertawe
Bore: https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73264224267
Prynhawn: :  https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73264360675
 
31/01/20 – Gwesty’r Village, Abertawe
Bore: https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73268354621
Prynhawn:  https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73268547197

11/02/20 – Yr Hen Neuadd, Llambed, Ceredigion
Bore:   https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73270350591
Prynhawn: https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwm-curriculum-update-event-tickets-91129228977


 
12/02/20 – Cefn Lea, Powys
Bore:  https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73277243207
Prynhawn: https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwm-curriculum-update-event-tickets-91131355337


13/02/20 – RWAS, Powys
Bore: https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73282787791
Prynhawn: https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwm-curriculum-update-event-tickets-91131904981