Skip to main content

Digwyddiad Dysgu Digidol Rhanbarthol

Gohiriwyd

Oherwydd sefyllfa gyfnewidiol bresennol y Coronafirws yng Nghymru, rydym wedi penderfynu gohirio Digwyddiad Dysgu Digidol Rhanbarthol ERW, a hynny fel mesur rhagofalus ar sail iechyd a diogelwch. Bydd y digwyddiad yn cael ei aildrefnu yn gynnar yn nhymor yr hydref. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gallai hyn ei achosi.

MWY O FANYLION YMA

 

 

Arddangosfeydd digidol

Byddwch yn cael cyfle i fynychu amrywiaeth o sesiynau lle mae ysgolion yn arddangos ymarfer effeithiol ac arloesol mewn Dysgu Digidol o bob rhan o’r rhanbarth. Bydd gennych ddewis o 6 sesiwn o'r 15 a gynigir yn y digwyddiad.

 

Prif Gyflwyniadau

Protecht

Y system fonitro gwarchod ceg ddeallus o Protecht, sy'n monitro'r effaith ar ben chwaraewr yn ystod chwaraeon gwrthdrawiadol

Swans App

Cyflwyniad i Ap swyddogol yr Elyrch, ar y rhestr fer yn y categori ‘Defnydd Gorau o Dechnoleg Mewn Clwb Pêl-droed’

Hwb

Y newyddion diweddaraf gan dîm HWB

South West Grid for Learning

SWGFl yn rhannu eu map ffordd ar gyfer y flwyddyn nesaf

 

Marchnad

Bydd mynychwyr hefyd yn cael cyfle i weld dros 20 o gyfranwyr, gan gynnwys Google, Microsoft, Cadw, IntoFilm, Y Gweilch a TechnoCamps yn y farchnad.  

 

Cynulleidfa: Ymarferwyr ac arweinwyr Ysgolion Cynradd, Uwchradd ac Arbennig

Cost: Am ddim

Parcio: Parcio am ddim ar gael yn y lleoliad

Darperir lluniaeth a chinio bwffe ysgafn

Cofrestru, Marchnad a lluniaeth: 8:30 am - 9:30 am  

 

Sylwch: Bydd pawb sydd wedi’u cofrestru yn derbyn Pecyn Cynrychiolwyr cyn y digwyddiad. Bydd hwn yn cynnwys manylion llawn y digwyddiad, gan gynnwys manylion yr Arddangosfeydd Digidol a'r Farchnad, i'ch helpu chi i gynllunio'ch diwrnod.