Skip to main content

Defnyddio seicoleg gadarnhaol yn ein lleoliadau addysgol.

Defnyddio seicoleg gadarnhaol yn ein lleoliadau addysgol.

Mae seicoleg draddodiadol yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n mynd o'i le a sut i'w unioni. Mae seicoleg gadarnhaol yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n mynd yn iawn a'r modd y gallwn ei ymgorffori a'i ddyfnhau.

Oddi ar ddechrau'r pandemig, mae pob un ohonom, gyda'n gilydd, wedi gorfod ymdopi â lefelau uchel o golled, ansicrwydd a newid. Mae yna gorff cynyddol o ymchwil sy'n rhoi tystiolaeth o'r effaith negyddol y mae hyn yn ei chael ar iechyd meddwl a llesiant.

Mae bodau dynol yn well yn storio ac yn cofio profiadau gwael nag yr ydym yn storio ac yn cofio profiadau da. Mae tystiolaeth niwrowyddonol wedi dangos bod ysgogiadau negyddol yn sbarduno mwy o brosesu niwral yn yr ymennydd nag ysgogiadau cadarnhaol neu niwtral. Gelwir hyn yn duedd at negyddoldeb, ac mae'n debygol o fod yn ganlyniad i esblygiad. Yn gynnar yn hanes bodau dynol, byddai'r rheiny a oedd yn fwy gofalus o berygl yn goroesi, felly rydym wedi ein gwifrio i sylwi ar berygl/bethau negyddol. Felly, mae angen i fodau dynol weithio'n galed i fynd ati mewn modd ymwybodol i chwilio am y pethau cadarnhaol o'n cwmpas, ac ni fu hyn erioed yn fwy perthnasol na 'nawr wrth i ni fynd i mewn i 11eg mis COVID-19.

Mae Gwylan wedi cynhyrchu cyfres o fideos ‘Materion Llesiant’ ar gyfer ERW, sy'n gyflwyniad i elfennau o seicoleg gadarnhaol. I gyd-fynd â phob un o'r chwe fideo, mae yna weithgareddau ystafell ddosbarth a awgrymir, ac maent ar gael ar restr chwarae sy'n cynnwys deunyddiau eraill sy'n berthnasol i seicoleg gadarnhaol, gan gynnwys gweminarau a recordiwyd ar gyfer ERW gan y seicolegydd cadarnhaol, yr Athro Neil Frude.

Bydd angen i chi fewngofnodi i Hwb i gael mynediad i'r rhestr chwarae