Skip to main content

Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg

Fel y gwyddoch, mae Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg [Cymru] 2018 wedi derbyn Cydsyniad Brenhinol.

 

Mae'r canllaw hwn yn rhoi trosolwg byr o'r Ddeddf a'r prif oblygiadau ar gyfer ysgolion, gan gynnwys Unedau Cyfeirio Disgyblion ac awdurdodau lleol.

 

Nid yw Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg [Cymru] 2018 yn disodli'r dyletswyddau a osodir ar gyrff cyhoeddus, gan gynnwys ysgolion ac awdurdodau lleol, sy'n deillio o Ddeddf Cydraddoldeb 2010.