Skip to main content

Datblygu Dysgu Digidol ar Lefel Arweinyddiaeth

Mae ERW yn cynnig cyfle i benaethiaid ddatblygu dealltwriaeth o ddysgu digidol ar lefel ysgol gyfan. Y nod yw codi ymwybyddiaeth o'r offer a'r strategaethau a fydd yn galluogi eich ysgol i gynllunio a monitro dysgu digidol yn effeithiol. Bydd hyn yn cynnwys mireinio ac integreiddio gweithrediad y Fframwaith Cymhwysedd Digidol ar draws y cwricwlwm.

Yn ogystal, croesawir pennaethiaid i wahodd arweinydd digidol i fynychu’r digwyddiad.

Bydd pob ysgol sy'n mynychu yn gallu hawlio £90 tuag at unrhyw gostau cyflenwi, trwy ffurflenni i'w cwblhau ar y diwrnod.

Agenda

9:00 – 9:30

Cyrraedd a Chofrestru

9:30 – 9:45

Cyflwyniad (gan gynnwys canllawiau diweddaraf o’ch awdurdod lleol)

9:45 – 10:30

Diweddaraf Dysgu Digidol

10:30 – 10:45

Egwyl

10:45 – 12:15

Arweiniad ymarferol ar sut i strwythuro, monitro a gwerthuso cymhwysedd digidol yn eich ysgol

 

Cofrestrwch eich lle yma

Dyddiad

Amser

Awdurdod Lleol

Lleoliad

Eventbrite

11/2/19

9:00 – 12:15

Sir Gar

Neuadd y Gwendraeth

Cliciwch yma

13/2/19

9:00 – 12:15

Ceredigion

Prifysgol Llambed

Cliciwch yma

14/2/19

9:00 – 12:15

CNPT

Gwesty’r Village, Abertawe

Cliciwch yma

15/2/19

9:00 – 12:15

Sir Benfro

Archifdy Sir Benfro, Hwlffordd

Cliciwch yma

18/2/19

9:00 – 12:15

Abertawe

Gwesty’r Village, Abertawe

Cliciwch yma

11/3/19

9:00 – 12:15

Canol / De Powys

MRC, Llandrindod Wells

Cliciwch yma

18/3/19

9:00 – 12:15

Gogledd Powys

Gwesty Elephant & Castle, Drenewydd

Cliciwch yma