Skip to main content

Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd

Mae Rhaglen Darpar Arweinwyr Canol ac Arweinwyr Canol Newydd ERW wedi'i hanelu at gydweithwyr yn y sectorau cynradd, uwchradd neu ysgolion arbennig, ac fe'i cynlluniwyd i gynnig cyngor ymarferol ynghylch rôl arweinydd canol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i Arweinwyr Canol ERW Gwanwyn 2019 yw 14 Rhagfyr 2018

http://www.erw.cymru/ysgolion/arwain-dysgu/arweinwyr-canol/