Skip to main content

CYSTADLEUAETH ARWYR CELF ER BUDD APÊL ARGYFWNG BYD-EANG ACHUB Y PLANT COVID-19

Mae Tîm Arwyr Celf er budd Achub y Plant yn gwahodd plant ledled y wlad i gymryd rhan mewn cystadleuaeth i greu paentiad neu lun sy’n portreadu eu Harwyr Adref a Bywyd yn ystod ‘Lockdown’. Mae gwobrau arbennig i’w hennill a bydd copïu o’r cynigion yn cael eu rhoi i Amgueddfa Cymru fel cofnod o hanes gymdeithasol o’r cyfnod hynod hwn i’n cenedl.   

Rydym yn gobeithio y caiff pob plentyn yng Nghymru gyfle i gymryd rhan yn y prosiect hwn. Mae holl fanylion y gystadleuaeth ynghlwm ac yn syml iawn i’w dilyn. Ni fydd unrhyw waith ychwanegol i’r ysgolion a’r dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 4ydd Mehefin, 2020.

Llythyr at benaethiaid

Poster

Gair gan Owen Sheers/ Note From Owen Sheers