Skip to main content

Cynnig Dysgu Proffesiynol ERW i Gefnogi Gweithrediad y Cwricwlwm i Gymru

Yn ystod haf 2019, cafodd ysgolion a phartneriaid eu gwahodd i ymgysylltu â'r Cwricwlwm i Gymru er mwyn rhoi adborth ar ei ddatblygiad hyd yma. Yn ystod yr hydref, yn dilyn adborth helaeth, bydd y cwricwlwm yn cael ei fireinio ac, ym mis Ionawr 2020, bydd y fersiwn terfynol yn cael ei gyhoeddi. Mae'r byd yn gwylio'r cyfnod diwygio cyffrous hwn, sy'n gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i lunio dyfodol addysg yng Nghymru.

Fe'ch gwahoddir i ddigwyddiad gan ERW a fydd yn egluro'r sefyllfa gyfredol, y newidiadau, a'r datblygiadau diweddaraf. Byddwn yn amlinellu'r cymorth sydd ar gael i ysgolion o ran datblygu eu cwricwlwm ac o ran darparu'r dysgu proffesiynol y mae ar ymarferwyr ei angen i sicrhau twf. Bydd yna gyfle i archwilio'r egwyddorion eang sydd wrth galon y Cwricwlwm i Gymru, sef ‘hanfod y dysgu’ sy'n tanategu ei ddiben a phwysigrwydd tegwch profiad. Bydd yna hefyd gyfle i fyfyrio ar gryfder eich cwricwlwm ac ystyried, gyda chydweithwyr, strategaethau pellach ar gyfer llunio cwricwlwm eich ysgol.

Mae'n bwysig bod y pennaeth neu uwch-arweinydd yn bresennol yn y digwyddiad yr hydref a digwyddiad y gwanwyn, fel ei gilydd, er mwyn cael clywed am y datblygiadau diweddaraf i'n cwricwlwm newydd yng Nghymru. I hwyluso hyn, bydd ERW yn rhoi £300 i bob ysgol yn gyfraniad tuag at gostau.  Byddwch yn gallu hawlio cyllid yn y digwyddiad.

 

Defnyddiwch y dolenni isod i gadw'ch lleoedd.

Date

Venue

Morning

Afternoon

 

Oct 8th

 

Plas Hyfryd, Narberth

 

10-12

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73132765069

 

1.30-3.30

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73136606559

 

Oct 9th

 

Halliwell, Caerfyrddin

10-12

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73137047879

1.30-3.30

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73137645667

Oct 22nd

 

Village Hotel, Abertawe

10-12

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73138111059

1.30-3.30

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73140311641

 

Oct 24th

Village Hotel, Swansea

 

10-12

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73141435001

1.30-3.30

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73141657667

 

Nov 5th

 

Cliff Hotel, Ceredigion

10-12

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73241042931

1.30-3.30

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73269714689

 

Nov 7th

 

Cefn Lea, Drenewydd

10-12

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73241761079

1.30-3.30

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73242104105

Nov 12th

Hafod a Hendre, RWAS, Llanfair - ym - Muallt

10 – 12

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73242194375

1.30 – 3.30

https://www.eventbrite.co.uk/e/digwyddiad-diweddarur-cwricwlwmcurriculum-update-event-tickets-73244609599