Skip to main content

Cynnal Lles Emosiynol Arweinwyr Ysgolion gyda Athro Neil Frude

Ni fu lles arweinwyr ysgolion erioed yn bwysicach nag y mae ar hyn o bryd, wrth i bandemig COVID-19 roi pwysau ychwanegol enfawr ar staff ym myd addysg yn gyffredinol, ac ar arweinwyr ysgolion yn benodol.

Cyflwyniad hwn yn canolbwyntio ar strategaethau hunangymorth ymarferol ac effeithiol y gall arweinwyr ysgolion eu defnyddio i wella a chynnal eu lles eu hunain, ac i gefnogi iechyd meddwl a lles cymuned yr ysgol gyfan.

Mae'r Athro Neil Frude yn seicolegydd clinigol ymgynghorol, yn Athro Anrhydeddus ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yn Athro Gwadd ym Mhrifysgol De Cymru. Yn 2014 dyfarnwyd Gwobr Cyflawniad Oes Cymdeithas Seicolegol Prydain i Neil. Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae wedi canolbwyntio ar gymhwyso ymchwil mewn “seicoleg gadarnhaol” i gyd-destunau clinigol ac addysgol

Cliciwch yma i wylio cyflwyniad