Skip to main content

Cynhadledd Estyn

18 / 19 / 20 Medi 2018

Dydd Mawrth, 18 Medi 2018 – Stadiwm Dinas Caerdydd, Caerdydd

Dydd Mercher, 19 Medi 2018 – Gwesty’r Metropole, Llandrindod

Dydd Iau, 20 Medi 2018 – Canolfan Gynadledda Glasdir, Llanrwst

Dim ond ychydig o amser sydd ar ôl i gofrestru arweinwyr pwnc ar gyfer cynhadledd Estyn ar weithredu’r cymwysterau TGAU a Bagloriaeth Cymru newydd.

Gwnewch yn siŵr nad yw eich ysgol yn colli allan.

Cofrestrwch nawr: https://www.eventsforce.net/estyn/166/register?language=20