Skip to main content

Cynhadledd ANG ERW

Mae gennym raglen gyffrous ar y gweill, sy'n cynnwys y siaradwyr gwadd David Didau ac Andy Cope, yn ogystal â'r Athro Mererid Hopwood a Steve Davies, Cyfarwyddwr Addysg Llywodraeth Cymru.

Amcanion y dydd yw:

  • Dangos i athrawon newydd i'r proffesiwn yn ein rhanbarth y ffordd orau o ddefnyddio tystiolaeth ac ymchwil addysg yn eu dosbarth, gyda David Didau
  • Sicrhau bod athrawon yn rhoi sylw dyledus i'w lles eu hunain trwy 'Y grefft o fod yn Wych,' gydag Andy Cope
  • Myfyrio ar yr hyn sy'n gwneud addysgu yng Nghymru yn unigryw, ac ymchwilio iddo, yn ogystal â’r modd y gall yr holl athrawon fanteisio ar y dimensiwn Cymraeg yn eu harfer, gyda Mererid Hopwood
  • Cael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru ynghylch y modd y mae'r safonau dysgu proffesiynol yn cael eu defnyddio i gefnogi'r gwaith o gyflwyno'r cwricwlwm newydd, gan Steve Davies

Mae lleoedd yn brin, ac mae'n hanfodol i chi gadw lle trwy cofrestru.

https://www.eventbrite.co.uk/e/cynhadledd-ang-erw-erw-nqt-conference-tickets-56031671237