Skip to main content

Cynadleddau Cenedlaethol yr Hydref

GWE – Bangor University – 15 Tach

ERW – Parc y Sgarlets – 22 Tach

EAS – Christchurch Centre – 29 Tach

CSC – All nations centre – 13 Rhag

 

Hydref 2018 – Lansio Model Cenedlaethol Cymru ar gyfer Dysgu Proffesiynol

 

Pan gyhoeddwyd Addysg yng Nghymru: Cenhadaeth ein Cenedl, gan Lywodraeth Cymru, fe wnaethom, fel y Llywodraeth, ymrwymiad i greu dull cenedlaethol o fynd i’r afael â Dysgu Proffesiynol ar gyfer yr holl ymarferwyr mewn ysgolion yng Nghymru, yn Hydref 2018.  Ers hynny rydym wedi gweithio gyda chydweithwyr a phartneriaid ar draws y Llywodraeth, yr haenen ganol ac mewn ysgolion, i ddatblygu’r fodel, ac i sicrhau ei fod wedi ei sefydlu ar y dystiolaeth gadarnaf sydd ar gael parthed sut mae Dysgu Proffesiynol yn gweithio mewn ysgolion.  Bydd y model yn sail i'n polisïau a’n dyraniad adnoddau ar gyfer Dysgu Proffesiynol; bydd yn darparu canllawiau ar gyfer cynllunio a chyflenwi Dysgu Proffesiynol, a bydd yn fodd i ymarferwyr ac arweinwyr mewn ysgolion wybod eu hawliau o ran Dysgu Proffesiynol.  Bydd y model yn cael ei lansio'n ffurfiol mewn pedwar digwyddiad rhanbarthol yn Hydref 2018.