Skip to main content

Cyfleodd am gyllid gan Ewch i Weld

Cyllid ar gyfer ymweld â digwyddiadau o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill.

Sylw: Mae'r gronfa Ewch i Weld ar gael ar gyfer ymweliadau hyd at 30 Mehefin 2020. Rydym yn annog ysgolion sydd heb gymryd mantais â'r gronfa o'r blaen i wneud cais.

Mae Ewch i Weld yn gronfa y gellir ei ddefnyddio er mwyn ariannu ymweliadau â digwyddiadau celfyddydol o safon mewn orielau, theatrau, canolfannau celfyddydol a lleoliadau eraill. Gallai digwyddiadau gynnwys ymweld â pherfformiadau ac arddangosfeydd neu fynd i weld unigolion celfyddydol proffesiynol yn datblygu a chreu gwaith.

https://arts.wales/funding/get-started/creative-learning/go-and-see 

https://www.youtube.com/watch?v=_xX01Few010