Skip to main content

Cydweithredu Traws-ranbarthol

 

Mae pedwar consortia rhanbarthol Cymru wedi dod at ei gilydd i reoli 9 prosiect traws-ranbarthol er mwyn gwella deilliannau i holl ddysgwyr Cymru.

Y naw prosiect yw:

  • Gwella Adborth a Lleihau Baich Gwaith: Datblygu a chyflwyno rhaglen barhaus i wella adborth i ddysgwyr a lleihau baich gwaith athrawon.
  • Datblygu Arweinwyr: Datblygu rhaglenni datblygu arweinwyr safonol, unffurf a thraws-ranbarthol.
  • Darganfod Addysgu: Codi proffil Cymru fel lleoliad delfrydol i fyw, hyfforddi a gweithio ym maes Addysg.
  • Gwella Safonau: Rhannu a gweithredu arfer dda o ran gwella ysgolion.
  • Cyfathrebu: Creu rhwydwaith traws-ranbarthol er mwyn cyfathrebu’n effeithiol ac yn gyson.
  • Dysgu Ôl-16: Gweithredu argymhellion o Adolygiad Ôl-16 Llywodraeth Cymru.
  • Cwricwlwm i Gymru: Cefnogi datblygiad a chyflwyniad y cwricwlwm newydd.
  • Melin Drafod Cymru Gyfan: Sicrhau gwerth am arian trwy osgoi dyblygu ymchwil a sicrhau bod ymchwil yn bodloni anghenion nawr ac yn y dyfodol.
  • Dysgu Proffesiynol: Darparu cyfleoedd dysgu proffesiynol ansawdd uchel mewn addysgeg ac arfer ar draws y gweithlu addysgu a Dysgu.

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Helen Richards
Rheolwr Prosiectau Gwaith Traws-ranbarthol
Helen.Richards@sewaleseas.org.uk
07903 546 129