Skip to main content

Cronfa Syniadau Grantiau Datblygiad Disgyblion – Ceisiadau Nawr ar Agor

Oes gennych chi syniad am brosiect neu ddarn o waith a allai wella cyfleoedd dysgu i ddisgyblion ar Brydau Ysgol am Ddim? Gall ysgolion neu glystyrau nawr wneud cais am hyd at £ 2500 er mwyn ariannu syniadau newydd ac arloesol i wella a datblygu'r ddarpariaeth bresennol neu beilota maes gwaith hollol newydd . Mae gwybodaeth lawn a meini prawf ariannu wedi'i gynnwys gyda'r ffurflenni cais ac i sicrhau ein bod yn gallu gwneud penderfyniad a ddyrannu'r arian cyn gynted â phosibl yr hoffem gael ceisiadau erbyn Rhagfyr 17eg. Unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dylan Williams, Ymgynghorydd Strategol ar gyfer GDD Dylan.williams@erw.org.uk