Skip to main content

Cefnogi Dysgwyr Mabwysiedig

Bydd y cwrs hyfforddi hwn yn rhoi cyfle i arweinwyr ysgol ac ymarferwyr ddysgu rhagor am ddysgwyr mabwysiedig, y rhesymau dros fabwysiadu, a sut y gall trawma cynnar effeithio ar ddatblygiad yr ymennydd a'r parodrwydd i setlo a dysgu mewn ystafell ddosbarth.

Bydd yr hyfforddiant yn rhoi cyfle i ddysgu mwy am fregusrwydd yn yr ystafell ddosbarth, pam mae rhai ymddygiadau yn cyflwyno a'r strategaethau y gellir eu defnyddio i gefnogi ymgysylltiad yn yr ystafell ddosbarth yn effeithiol.

Er bod y diwrnod hyfforddi hwn yn cael ei ddarparu o bersbectif mabwysiadu, bydd y cynnwys hefyd yn berthnasol i'r rheiny sy'n awyddus i ddysgu rhagor am ymlyniad a thrawma, yn ogystal â sut y mae cefnogi pob dysgwr bregus a difreintiedig yn yr ystafell ddosbarth a thu hwnt.

Bydd y diwrnod yn ymdrin â'r pynciau canlynol:

  • Hanfodion mabwysiadu modern
  • Arddulliau Ymlyniad ac Ymlyniad
  • Achosion ac Effaith Trawma Cynnar
  • Datblygiad yr Ymennydd a Straen Gwenwynig
  • Gweithio gyda Rhieni
  • Strategaethau ystafell ddosbarth defnyddiol (e.e. PACE)

Mae croeso i unrhyw aelod o staff yr ysgol, llywodraethwr neu aelod o staff yr Awdurdod Lleol fanteisio ar y cwrs.

Mae'r cwrs yn cael ei gynnal mewn amryw o leoliadau ledled rhanbarth ERW rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2020 – cliciwch ar y Eventbrite perthnasol i archebu eich lle.

I gael rhagor o wybodaeth neu i ofyn unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Dylan Williams, Cydgysylltydd Rhanbarthol y Grant Datblygu Disgyblion: dylan.williams@erw.cymru

Neath Port Talbot - Ysgol Bro Dur

https://www.eventbrite.co.uk/e/cefnogi-dysgwyr-mabwysiedig-supporting-adopted-learners-tickets-84737691717

Carmarthenshire –Neuadd y Gwendraeth

https://www.eventbrite.co.uk/e/cefnogi-dysgwyr-mabwysiedig-supporting-adopted-learners-tickets-84738656603

Powys – Media Resource Centre

https://www.eventbrite.co.uk/e/cefnogi-dysgwyr-mabwysiedig-supporting-adopted-learners-tickets-84740082869

Pembrokeshire - Pavilion

https://www.eventbrite.co.uk/e/cefnogi-dysgwyr-mabwysiedig-supporting-adopted-learners-tickets-84741932401

Ceredigion - Canolfan Rheidol

https://www.eventbrite.co.uk/e/cefnogi-dysgwyr-mabwysiedig-supporting-adopted-learners-tickets-84742953455

 

Swansea - Council Chambers

https://www.eventbrite.co.uk/e/cefnogi-dysgwyr-mabwysiedig-supporting-adopted-learners-tickets-84743840107