Skip to main content

Cefnogaeth Cracio’r Cod

Wrth i ni symud ymlaen i'r trydydd cyfran o’r strategaeth Cracio’r Cod Llywodraeth Cymru, mae ERW yn cynnig hyfforddiant a chymorth ddwyieithog i ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig er mwyn iddynt sefydlu cyfleoedd codio rheolaidd i ddisgyblion. Neu fel arall, i gefnogi ysgolion sydd yn y camau cynnar iawn o ddatblygu codio ac angen datblygu eu clwb codio neu darpariaeth codio ym mhellach.

Nod y prosiect cyffrous hwn yw cefnogi ysgolion, sydd heb fynychu’r hyfforddiant Clwb Codio trefnwyd gan ERW, i ddatblygu eu darpariaeth o brofiadau codio I ddisgyblion o bob oed ac i wella gwybodaeth a dealltwriaeth athrawon o godio a chyfrifiadura ffisegol.

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael mwy o wybodaeth, neu cysylltwch â stephen.williams@erw.org.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau pellach.