Skip to main content

Cau'r Bwlch

Cyfle i rannu arfer da ac i glywed amdano wrth i ni ymdrechu i leihau'r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng grwpiau o fyfyrwyr.

Cofrestrwch yma

24 Tachwedd 2017

Nod y gynhadledd yw dwyn ynghyd syniadau, damcaniaethau a strategaethau a allai gael eu defnyddio gan athrawon i leihau'r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng grwpiau o fyfyrwyr. Byddwn yn edrych yn benodol ar ffyrdd o wella cynnydd a chyrhaeddiad disgyblion sy'n cael prydau ysgol am ddim.