Skip to main content

Cau'r Bwlch

Daeth siaradwyr o bob cwr o'r rhanbarth ynghyd i rannu eu harferion da yn nigwyddiad Cau'r Bwlch cyntaf ERW, ddydd Gwener 24 Tachwedd.

Roedd hwn yn ddiwrnod llawn gweithdai a chyflwyniadau ar gyfer ystod amrywiol o addysgwyr ledled y rhanbarth.

Pwrpas y diwrnod oedd cyflwyno syniadau a strategaethau newydd er mwyn cau'r bwlch mewn cyrhaeddiad rhwng gwahanol grwpiau o ddysgwyr, gan gynnwys bechgyn a merched, FSM a rhai nad ydynt yn FSM.

Roedd adborth y diwrnod yn adlewyrchu agwedd gadarnhaol a brwdfrydedd y cyfranwyr. Diolch i bob un a fynychodd ac i'r rhai a fu'n cyflwyno, gan gynnwys: Ysgol Gynradd Clwyd, Ysgol Cefn Hengoed, Ysgol Penfro, Ysgol Bae Baglan a Chomisiynydd Plant Cymru.

Os hoffech chi gymryd rhan yn ein gwaith Cau'r Bwlch yn y dyfodol, e-bostiwch Julian.nicholds@erw.org.uk