Skip to main content

Canlyniadau Lefel A / UG 2020

Hoffai ERW longyfarch holl ddysgwyr Blwyddyn 12 a 13 ar eu canlyniadau yn arholiadau eleni. Hoffem ddymuno'r gorau i bob person ifanc ar gyfer y dyfodol a chydnabod y gefnogaeth a gawsant gan eu hysgolion, eu teuluoedd a'u hawdurdodau lleol.

Yn ystod argyfwng Covid-19, mae ERW wedi gweithio mewn cydweithrediad agos gyda'i awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod ysgolion a lleoliadau wedi cael cefnogaeth dda yn ystod yr amseroedd digynsail hyn.