Skip to main content

Canlyniadau Lefel A / AS

Heddiw, hoffwn ni yn ERW ymestyn llongyfarchiadau cynnes i’r holl fyfyrwyr Blwyddyn 12 a 13 am eu cyflawniadau yn yr arholiadau eleni. Rydym yn dymuno’r gorau i’r holl bobl ifanc yma wrth iddyn nhw ddewis eu camau nesaf, gan gydnabod y cymorth darparwyd gan eu hysgolion, a’i rhieni. Mae cyngor a chymorth ar gael i’r dysgwyr yma er mwyn sicrhau eu bod yn derbyn y cyfle i ganfod y llwybrau ar ôl canlyniadau heddiw.

Wrth i’r system addysg yng Nghymru parhau ar daith drwy gyfnod o newid sylweddol, mae ERW’n parhau i weithio’n agos gyda’i Awdurdodau Lleol er mwyn sicrhau fod ysgolion a sefydliadau yn medru derbyn ystod eang o gymorth ac arweiniad sy’n hyrwyddo safonau uchel, gan sicrhau fod dysgwyr yn gwneud cynnydd da ac yn llawn gyrraedd eu potensial

Cadeirydd Cyd-Bwyllgor ERW - Cynghorydd Ellen ap Gwynn: “Llongyfarchiadau i fyfyrwyr ledled rhanbarth ERW ar eu canlyniadau Lefel A, CABaTh, a’r Fagloriaeth Gymreig heddiw. Boed iddynt ddewis llwybrau academaidd neu lwybrau galwedigaethol, dymunaf y gorau iddynt am y dyfodol”