Skip to main content

Canllawiaeth MGaTh

Pa ddarpariaeth sydd gennych ar waith ar gyfer eich disgyblion mwy galluog a thalentog?

Mae'r ddogfen atodedig yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol i helpu ysgolion i fyfyrio ar y ddarpariaeth bresennol wrth i ni baratoi i symud i gwricwlwm newydd.

Dyma'r cyntaf o gyfres o ddogfennau cyfarwyddyd i'ch cefnogi.

Ar ran y tîm Traws-Ranbarthol Mwy Galluog a Thalentog.