Skip to main content

Canllawiaeth Dros Dro am Ymsefydlu ANG

Gallwch lawrlwytho'r canllawiaeth dros dro newydd am ymsefydliad statudol athrawon newydd gymhwysol yma

Hefyd, mae'r consortia rhanbarthol yng Nghymru wedi cyhoeddi canllawiaeth ychwanegol. Mae modd lawrlwytho copi o'r ddogfen yma