Skip to main content

Canllawiaeth Diogelwch - Ffrydio Fideo Byw

Ar Hwb, gall athrawon greu profiadau i fyfyrwyr weithio ar eu cyflymder eu hunain. Bydd hyn yn galluogi dysgwyr, rhieni a gwarcheidwaid i gael mynediad at y cynnwys hwn ar adeg sy'n gweddu i drefn newydd yr aelwyd benodol honno. Bydd hefyd yn galluogi athrawon i reoli eu hamser yn fwy effeithiol.

 

Felly, argymhellir yn gryf na ddylid defnyddio ffrydio fideo byw a bod unrhyw gynnwys fideo ar gael ar-alw.

 

Mae nifer o adnoddau ar gael yn Hwb lle gellir hwyluso'r dull hwn, gan gynnwys J2E, Flipgrid, ac ati.