Skip to main content

Calendr Safoni a Chymedroli 2017-2018

 

                   

Gweithredoedd a Chyfrifoldebau

 

Amserlen

 

Cyfranogwyr

 

Cyllid

Clystyrau i enwebu Arweinydd Asesu’r Clwstwr yn y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3

Anfon enwau tri Arweinydd Asesu’r Clwstwr ar gyfer pob clwstwr at Arweinydd yr Awdurdod Lleol erbyn Hydref 27ain, 2017

Penaethiaid o fewn clystyrau.

Arweinwyr ALl

 

Amherthnasol

Arweinydd Asesu’r ALl i fynychu hyfforddiant rhanbarthol

Tachwedd 21ain - Y Llwyfan

6 x Arweinydd Asesu’r Awdurdod Lleol.

 

 

Amherthnasol

Arweinwyr Asesu’r Clwstwr i fynychu sesiwn hyfforddi ALl a ddarperir gan Arweinydd Asesu’r ALl.

 

Deunydd enghreifftiol Cenedlaethol ar gael ar gyfer sesiynau hyfforddi.

 

NEWYDD – Deunydd Safoni enghreifftiol ar gael gan LLC

Cyn Ionawr 22ain, 2018

Arweinwyr Asesu’r Clwstwr

Arweinydd Asesu’r ALl.

 

Rhan o’r cyflenwi am 3 diwrnod ar gyfer pob Arweinydd Asesu’r Clwstwr wedi’i ariannu gan ERW

 

Arweinwyr Asesu yr ALL i goladu’r ffurflenni costau

Arweinwyr Asesu’r Clwstwr i sicrhau bod pob ysgol o fewn y clwstwr yn ymwybodol o’r anghenion safoni a chymedroli a’r gefnogaeth sydd ar gael drwy ddefnyddio adnoddau a ddarperir gan ERW.

Arweinydd Asesu’r Clwstwr i roi dyddiadau cymedroli clwstwr i Arweinydd Asesu’r ALl.

Erbyn chwefror 16ed, 2018

Arweinwyr Asesu’r Clwstwr

Ysgolion yn y Clwstwr

 

 

 

Ysgolion i gyllido hyn drwy Grant Gwella Addysg (Rhwymedigaeth statudol yn CA2 a CA3)

 

Arweinwyr Asesu’r clystyrau i weithio ar y cyd (cyn Mawrth 1af, 2018) i gynllunio’r gweithgareddau cymedroli clwstwr

Digwyddiadau cymedroli i gael eu trefnu ar gyfer y cyfnod o Fawrth 26ain hyd y 18ed o Fai, 2018

 

Arweinwyr Asesu y clystyrau

Rhan o’r cyflenwi am 3 diwrnod ar gyfer pob Arweinydd Asesu’r Clwstwr wedi’i ariannu gan ERW

Arweinwyr Asesu yr ALL i goladu’r ffurflenni costau erbyn Mawrth 1af, 2018

Ysgolion i baratoi ar gyfer cymedroli a gwirio clwstwr. Gwaith cyfan 2 ddisgybl ar Ddeilliant 5 a 6 yn y CS, Lefel 4 a 5 yn CA2, Lefel 5 a 6 yn CA3 ym mhob maes craidd pynciol yn unol â gofynion statudol.

Mawrth 19ed, 2018 – Mai 18ed, 2018 (Ffenestr cymedroli rhanbarthol a gymeradwyir gan ERW)

 

Holl staff addysgu’r ysgolion

Arweinwyr Asesu’r Clwstwr

Arweinwyr Asesu’r ALl

 

 

Arweinwyr Asesu i drefnu a hwyluso cyfarfodydd o fewn y clwstwr o ysgolion i gymedroli casgliadau o waith disgyblion

 

Mawrth 19ed – Mai 18ed, 2018

Arweinwyr Asesu’r Clwstwr

Ysgolion o fewn y clwstwr gan gynnwys y pennaeth / aelod o’r UDRh

Arweinwyr Pwnc yr ALl / swyddogion yr ALL

Clystyrau i gyllido hyn drwy eu cyfran o’r Grant Gwella Addysg ar gyfer 2016-17

 

Sicrhau fod penderfyniadau a deilliannau o’r cyfarfodydd clwstwr yn cael eu gweithredu gan y staff perthnasol yn yr ysgolion h.y cyn i’r data terfynol gael ei gyflwyno o ran canlyniadau asesiadau athrawon 2018 ar gyfer disgyblion blwyddyn 2, 6 a 9.

 

 

Yn dilyn gweithgareddau cymedroli 2018

 

 

Ysgolion

 

 

Amherthnasol

Pennaeth i ddarparu gwerthusiad (fel rhan o Adroddiad Tymhorol y pennaeth i’r CLL) ar y broses cymedroli clwstwr.

Tymor yr haf 2018

Pennaeth

Amherthnsaol

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ffurflenni hawlio costau Arweinwyr Asesu i Arweinydd Asesu’r ALL

Mawrth 1af, 2018

Arweinwyr Asesu / Penaethiaid perthnasol

Cyllid (3 diwrnod) a gytunwyd gan ERW