Skip to main content

BookTrust Cymru – Llyfrau am Ddim

Pecynnau llyfrau Teithiau ac Anturiaethau i blant ym Mlwyddyn 6

AM DDIM i ysgolion 

Mae BookTrust Cymru’n falch o gyhoeddi prosiect arbennig newydd a fydd yn cael ei ddarparu ym mis Chwefror fel rhan o’u rhaglen ar gyfer 2020-21 a ariennir gan Lywodraeth Cymru.

Mae prosiect Teithiau ac Anturiaethau’n rhan o’u gwaith i gefnogi plant sydd wedi cael eu heffeithio gan bandemig Covid. Bydd yn cefnogi plant ym Mlwyddyn 6 sydd wedi methu â chael gafael ar lyfrau o ansawdd da ac sy’n debygol o fod wedi colli’r cyfle i fanteisio ar fuddion addysgol, cymdeithasol a chreadigol darllen.

Bwriad Teithiau ac Anturiaethau yw cefnogi plant gyda’u dysgu a’u datblygu drwy eu denu i fwynhau profiadau darllen a datblygu arferion darllen er pleser. 

Mae'n bosibl i Ysgolion ofyn am becynnau ar gyfer pob disgybl ym mlwyddyn 6

Cliciwch yma i gofrestru:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k-1-mAZnBgNEip5TgnEHJztUOFE2U05ZOTAyRUU3WU9PTzQ4STRQM0tTVi4u