Skip to main content

Bellach, gallwch gadw lle ar y Cwrs Trwytho Mandarin!

Caiff y cwrs tri diwrnod ei gynnal yng Ngwesty’r Copthorne, Caerdydd, rhwng 13 a 15 Tachwedd ac mae’n gwrs rhad ac am ddim sy’n agored i bob athro Cynradd ac Uwchradd yng Nghymru, sydd eisiau dysgu Mandarin sylfaenol.

 

Dyma'r chweched flwyddyn pan gaiff y cwrs ei gynnal, ac mae’r adborth yn ardderchog bob tro. Bydd tiwtoriaid o Sefydliad Confucius Caerdydd yn eich cyflwyno i Fandarin sylfaenol, a gellir defnyddio hynny, wedyn, yn yr ystafell ddosbarth i helpu cynorthwy-ydd iaith Tsieineaidd, neu fel llwyfan ar gyfer dechrau clwb Mandarin i ddysgwyr yn eich ysgol.

 

Yn ogystal, telir yr holl gostau teithio rhesymol ar gyfer mynd i’r cwrs.

 

Os hoffech chi gofrestru ar gyfer y cwrs, anfonwch ebost yn uniongyrchol ataf fi, gan roi eich enw, eich ysgol a’ch rheswm dros fod eisiau dysgu Mandarin.

 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych.

Rachel

 

AndrewsR11@cardiff.ac.uk

 

Rachel Andrews

Sefydliad Confucius Caerdydd

Ysgol Ieithoedd Modern

Prifysgol Caerdydd

66a Plas y Parc

CF10 3AS

 

02920 875216