Skip to main content

Adborth ar Ddiweddariadau'r Cwricwlwm - Gwanwyn

Adborth ar Ddiweddariadau'r Cwricwlwm  - Gwanwyn

Diolch am fynychu ein digwyddiadau diweddaru'r cwricwlwm ledled y rhanbarth. Rydym yn llawn gwerthfawrogi'r amser rydych wedi cymryd i roi adborth, gan fod hyn yn ein galluogi i deilwra ein cymorth yn y dyfodol at eich anghenion chi. Roedd eich adborth y tymor yma'n hynod o bositif, ac yn gofyn am ddigwyddiadau tebyg yn y dyfodol. Yn benodol, roedd eich sylwadau yn dweud bod hyd yr hyfforddiant yn briodol ar y cyfan, ac eich bod yn gwerthfawrogi'r cyfle i siarad gyda chyd-weithiwyr a gwrando ar ysgolion eraill.

Mae'r adborth yn cyfeirio at drafodaethau sy'n procio'r meddwl, a chyfleoedd i asesu eich sefyllfa chi eich hun ar y daith at gwricwlwm newydd. Hefyd, da oedd darllen eich canmoliaeth am natur rhyngweithiol y TYC.

Rydym yn hynod o ddiolchgar i'r ysgolion ledled yr rhanbarth wnaeth roi o'u hamser i ymuno gyda ni y tymor yma, ac edrychwn ymlaen at weithio gyda ystod o ysgolion dros y cyfnod nesaf o ddatblygu'r cwricwlwm. Edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda chi fel partneriaid ar y daith cyffrous yma o ddiwygio'r cwricwlwm. 

"Today’s training will impact on learner outcomes - on Monday we adapted the workshop we used on the training to focus on the Health and Wellbeing Core purpose. We started with Pam mae hynny'n bwysig?' This led all of us, TAS and Staff to consider society and what society looks like e.g. pressures, mental health, physical activity opportunities to support our pupils to become healthy adults who are not/less of a future drain on the NHS. We mind mapped our ideas and led us all to realise we now have the opportunity to plan what the children in our school need for the future and not for the past. For someone who has been in education for 30 years I am really excited that we will be free to meet the needs of our pupils especially those who call us 'my second home'."

Am y wybodaeth diweddaraf ar MDaPh gan Lywodraeth Cymru, dilynwch y linc isod:

https://curriculumforwales.gov.wales/2020/03/02/areas-of-learning-and-experience-as-a-central-element-of-the-new-curriculum/