Skip to main content

£200,000 i gefnogi plant lluoedd arfog

Cynllun cyllido grant NEWYDD ar gael i ysgolion ac awdurdodau lleol yng Nghymru!

https://gov.wales/newsroom/educationandskills/2018/kirsty-williams-steps-in-with-200000-to-support-armed-forces-children/?skip=1&lang=cy

 

Gwybodaeth allweddol am y gronfa:

 • £200,000 ar gael ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19
 • Ysgolion i gyflwyno cais grant yn cynnwys manylion am sut y byddent yn gwario’r grant os yn llwyddiannus
 • Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 30 Mehefin 2018
 • Gall ysgolion gyflwyno ceisiadau unigol neu geisiadau clwstwr gydag ysgolion eraill
 • Dylid defnyddio’r cyllid i helpu plant milwyr i oresgyn yr heriau y maent yn wynebu o fewn addysg
 • Mae pob ysgol yng Nghymru gydag o leiaf un plentyn milwr ar y gofrestr yn gymwys i wneud cais am y grant
 • Mae Manylion pellach gan gynnwys cyfarwyddiadau, cwestiynau cyffredin a ffurflen cais ar gael ar wefan SSCE Cymru: http://www.sscecymru.co.uk/home.php?page_id=49&setLanguage=2

 

Syniadau ar gyfer cynigion:

 • Hyfforddi staff
 • Darparu cefnogaeth ychwanegol gyda phwnc craidd pan fo angen
 • Sicrhau adnoddau i gefnogi plant milwyr wrth yn symud ysgolion
 • Prynu adnoddau/offer TG i helpu plant milwyr cadw mewn cysylltiad â’u rhieni pan eu bod wedi’u lleoli wrth gartref
 • Trefnu digwyddiadau  i ymgysylltu teuluoedd milwyr gyda’r ysgol a’r gymuned leol.
 • Darparu adnoddau i ddatblygu grŵp cefnogaeth ‘galw heibio’ amser cinio.