Skip to main content

#HerYrHaf21

Dros wyliau’r haf 2021, byddwn ni’n gosod amryw heriau i chi a’ch teulu i’w cwblhau yn wythnosol. Nid yn unig i’ch diddanu ac i gadw’r plant yn brysur, ond hefyd i annog cymaint o Gymraeg ag sy’n bosib yn y cartref! O goginio i chwaraeon a mwynhau byd natur – bydd rhywbeth i’r teulu oll.

I sicrhau eich bod chi ddim yn colli allan ac i ddogfennu’ch cynnydd, lawrlwythwch rhestr wirio’r her yma.

Cofiwch ddilyn Clwb Ysgol ar Facebook (@clwbysgol) a Twitter (@ClwbYsgolERW) am gyfarwyddiadau ac adnoddau ychwanegol i’ch helpu ar hyd y ffordd!