Her Mr Phormula

A oes gan eich ysgol yr hyn sydd ei angen i ysgrifennu a pherfformio rap? Ydych chi’n awyddus i ddysgu cyfrinachau’r maes gan arbenigwr rap a beatbocsiwr, a’i groesawu i’ch ysgol i gyflwyno sesiwn ar eich cyfer dydd Mercher 17 Gorffennaf?

 

Beth am gymryd rhan yn her newydd sbon Mr Phormula ar gyfer plant oed ysgol gynradd ym mlynyddoedd 3-6? Mae’r broses yn syml…

 • Gwyliwch y fideos ym Mocs Bȋts Mr Phormula isod am ysbrydoliaeth
 • Ymunwch fel dosbarth neu rhannu’n grwpiau – dim ots pa mor fawr neu fach!
 • Cyfansoddwch rap am eich ardal, a chofiwch gynnwys digon o beatbocsio
 • Ewch ati i ymarfer!
 • Anfonwch eich fideo terfynol at ERW@equinox.cymru a’i uwchlwytho i Trydar, gan dagio @ClwbYsgolERW a hashnodi #HerMrPhormula
 • Heriwch ysgolion eraill yn eich ardal i roi cynnig arni

Daw’r her i ben dydd Llun 8 Gorffennaf a chyhoeddir y grŵp rap buddugol dydd Mercher 10 Gorffennaf. Pob lwc!

Bocs Bȋts Mr Phormula

 

 

 

Telerau ac Amodau

 • Y dyddiad cau ar gyfer y gystadleuaeth yw 16:00pm dydd Llun 8 Gorffennaf
 • Bydd un ysgol yn cael ei dewis i ennill sesiwn gyda Mr Phormula dydd Mercher 17 Gorffennaf
 • Hysbysir yr ysgol fuddugol yn ystod yr wythnos yn cychwyn 8 Gorffennaf
 • Rhaid i bob ysgol sy’n cymryd rhan fod ar gael dydd Mercher 17 Gorffennaf
 • Dylai pob rap a gyflwynir gynnwys cynifer o eiriau Cymraeg â phosib
 • Rhaid anfon pob cais at ERW@equinox.cymru a’i uwchlwytho i Trydar. Rhaid i bob neges Trydar dagio @ClwbYsgolERW a chynnwys yr hashnod #HerMrPhormula.
 • Er y derbynnir fideos o unrhyw hyd, dylai ymgeiswyr anelu at gadw fideos at 2 funud ar y mwyaf.
 • Mae ysgolion yn gyfrifol am drefnu caniatâd ffilmio i bob plentyn sy’n rhan o’u fideos rap