Fideos ac Adnoddau

Porwch ar gyfer awgrymiadau dysgu, gweithgareddau a fideos hwylus er mwyn ymarfer eich sgiliau Cymraeg yn y dosbarth, y gwaith neu’r cartref.

Gemau a geiriau gwirion – paratowch y popcorn a mwynhewch y sioe!

 

 

_____________________________________________________________ 

Cwcis siocled blasus

Ydych chi’n ffansio trît melys sydd yn hawdd ei wneud? Neu efallai eich bod wedi rhedeg allan o weithgareddau i ddiddanu’r plant?

 

Mae’r cwcis siocled hyn yn sicr o blesio, beth bynnag fo’ch anghenion...

 

Cynhwysion:

100g o siwgr meddal brown ysgafn

125g o siwgr caster

125g o fenyn dihalen

1 llwy de o ecstract fanila

1 ŵy (wedi’i gymysgu’n ysgafn)

225g blawd codi

1 llwy de o halen

250g o ddarnau siocled (llaeth, tywyll, gwyn neu gymysgedd)

 

  1. Cynheswch y ffwrn i 180 selsiws
  2. Cymysgwch y menyn a’r ddau fath o siwgr tan fod y cymysgedd yn llyfn
  3. Ychwanegwch yr ecstract fanila a’r ŵy
  4. Cymysgwch yn dda!
  5. Hidlwch y blawd a’r halen
  6. Cymysgwch yn dda eto!
  7. Ychwanegwch y darnau siocled a chymysgwch
  8. Rholiwch y toes i greu tua 12 o beli bach a gosodwch ar yr hambwrdd pobi
  9. Gosodwch y cwcis yn y ffwrn am 8 munud

Cofiwch — bydd y cwcis yn feddal i ddechrau ond yn caledu wrth oeri.

_____________________________________________________________ 

Myfyrdod mewn Munud