Cwis Rhyngweithiol

A fedrwch chi guro ein ffrind doeth, Gwdi Tŵ Shŵs?

Ydych chi am ennill taleb siopa £100 a gwerth £300 o ddeunydd ysgrifennu ar gyfer eich ysgol? Dilynwch y linc i roi cynnig ar ein cwis i weld faint rydych chi’n ei wybod am Gymru. Cofiwch fewnbynnu eich enw, enw eich ysgol a’ch cyfeiriad e-bost er mwyn i enw’ch ysgol ymddangos ar y bwrdd arweinwyr isod.

 

Cliciwch ar Gwdi Tŵ Shŵs i ddechrau.

 

Mae Gwdi Tŵ Shŵs wedi paratoi cwis er mwyn gweld faint rydych chi’n ei wybod am hanes Cymru. Sawl cwestiwn allwch chi eu hateb yn gywir?