Skip to main content

The Executive Board is made up of the Directors of Education from each of the six Local Authorities within the consortium, and external members.


The Board meets monthly to:

 • Monitor progress against the Business Plan
 • Hold Delivery Board to account against the Business Plan
 • Financial planning and accountability

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Gareth Morgans

  Prif Swyddog Addysg - Sir Gar / Carmarthenshire
 • Steven Richards Downes

  Cyfarwyddwr Plant a Ysgolion Dros Dro - Sir Benfro / Pembrokeshire
 • Meinir Ebbsworth

  Prif Swyddog Addysg- Ceredigion
 • Lynette Lovell

  Prif Swyddog Addysg - Powys
 • Nick Williams

  Prif Swyddog Addysg - Abertawe / Swansea
 • Jonathan Haswell

  Prif Swyddog Cyllid a Swyddog Adran 151 ERW
 • Yan James

  Rheolwr Gyfarwyddwr Dros Dro - ERW
 • Mark Campion

  Cynrychiolydd Estyn
 • Alex Ingram and Mel Godfrey

  Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru
 • Karen Lawrence

  Pennaeth- Ysgol Llanfaes
 • Ray McGovern

  Pennaeth - Ysgol Greenhill