The Executive Board is made up of the Directors of Education from each of the six Local Authorities within the consortium, and external members.


The Board meets monthly to:

 • Monitor progress against the Business Plan
 • Hold Delivery Board to account against the Business Plan
 • Financial planning and accountability

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Aled Evans

  Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes- CNPT / NPT
 • Gareth Morgans

  Prif Swyddog Addysg - Sir Gar / Carmarthenshire
 • Kate Evan Hughes

  Cyfarwyddwr Plant a Ysgolion - Sir Benfro / Pembrokeshire
 • Barry Rees

  Cyfarwyddwr Dysgu a Phartneriaeth - Ceredigion
 • Ian Budd

  Cyfarwyddwr Addysg - Powys
 • Nick Williams

  Prif Swyddog Addysg - Abertawe / Swansea
 • Jonathan Haswell

  Prif Swyddog Cyllid a Swyddog Adran 151 ERW
 • Betsan O'Connor

  Rheolwr Gyfarwyddwr - ERW
 • Karen Newby-Jones

  Cynrychiolydd Estyn
 • Ruth Conway

  Cynrychiolydd Llywodraeth Cymru
 • Karen Lawrence

  Pennaeth- Ysgol Llanfaes
 • Sally Speedy

  Pennaeth - Ysgol Maesydderwen
 • Alan Tudor Jones

  Aelodau annibynnol
 • Mererid Stone

  Aelodau annibynnol
 • Alun Charles

  Aelodau annibynnol