Skip to main content

Mae'r Cyd-bwyllgor yn cynnwys arweinwyr y chwe Awdurdod Lleol ac mae'n cael ei gynghori gan Fwrdd Gweithredol y Cyfarwyddwyr, arbenigwyr gwella ysgolion allanol, Cynrychiolwyr y Penaethiaid a'r Rheolwr Gyfarwyddwr.

_______________________________________________________________________________________________________________

 • Cllr. Ellen ap Gwynn

  Arweinydd Cyngor Ceredigion
 • Cllr. Rosemarie Harris

  Arweinydd Cyngor Sir Powys
 • Cllr. David Simpson

  Arweinydd Cyngor Sir Penfro
 • Cllr. Rob Stewart

  Arweinydd Cyngor Sir Abertawe
 • Cllr. Emlyn Dole

  Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • Wendy Walters

  Prif Weithredwr- Sir Gar / Carmarthenshire
 • Eifion Evans

  Prif Weithredwr - Ceredigion
 • Caroline Turner

  Prif Weithredwr - Powys
 • Ian Westley

  Prif Weithredwr - Sir Benfro / Pembrokeshire
 • Gareth Morgans

  Cyfarwyddwr Arweiniol ERW
 • Yan James

  Rheolwr Gyfarwyddwr Dros Dro - ERW
 • Jon Haswell

  Prif Swyddog Cyllid a Swyddog Adran 151 ERW
 • Elin Prysor

  Swyddog Monitro