Mae'r Cyd-bwyllgor yn cynnwys arweinwyr y chwe Awdurdod Lleol ac mae'n cael ei gynghori gan Fwrdd Gweithredol y Cyfarwyddwyr, arbenigwyr gwella ysgolion allanol, Cynrychiolwyr y Penaethiaid a'r Rheolwr Gyfarwyddwr.

_______________________________________________________________________________________________________________

 • Cllr. Rob Jones

  Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-Nedd Port Talbot
 • Cllr. Ellen ap Gwynn

  Arweinydd Cyngor Ceredigion
 • Cllr. Rosemarie Harris

  Arweinydd Cyngor Sir Powys
 • Cllr. David Simpson

  Arweinydd Cyngor Sir Penfro
 • Cllr. Rob Stewart

  Arweinydd Cyngor Sir Abertawe
 • Cllr. Emlyn Dole

  Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • Cllr. Jennifer Raynor

  Aelod Portffolio
 • Mark James

  Prif Weithredwr- Sir Gar / Carmarthenshire
 • Bronwen Morgan

  Prif Weithredwr - Ceredigion
 • Jeremy Patterson

  Prif Weithredwr - Powys
 • Steve Phillips

  Prif Weithredwr - CNPT / NPT
 • Ian Westley

  Prif Weithredwr - Sir Benfro / Pembrokeshire
 • Aled Evans

  Cyfarwyddwr Corfforaethol Addysg, Hamdden a Dysgu Gydol Oes
 • Betsan O'Connor

  Rheolwr Gyfarwyddwr - ERW
 • Jon Haswell

  Prif Swyddog Cyllid a Swyddog Adran 151 ERW
 • Elin Prysor

  Swyddog Monitro