Mae gan ERW amcan clir o gydweithio'n weithredol i wella dysgu ac addysgu, ac i sicrhau'r canlyniadau gorau ar gyfer dysgwyr oll.

Cynghrair o 6 awdurdod lleol yw ERW a reolir gan gyd-bwyllgor cyfansoddiadol cyfreithiol.

Gwella dysgu gyda'n gilydd

Dewiswch ardal i weld sut mae ERW yn gwneud gwahaniaeth.

Tîm Canolog

Tîm Canolog ERW

Llywodraethu

Llywodraethu

Gwerthoedd ERW

Gwerthoedd ERW