Categoreiddio

Negeseuon Allweddol ar gyfer Ysgolion

 

  • Un o argymhellion adroddiad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) y llynedd oedd y dylai Llywodraeth Cymru ystyried gwneud hunanarfarniadau ysgolion yn fwy amlwg yn y System Categoreiddio Ysgolion. Rydym wedi derbyn yr argymhelliad hwnnw.

 

  • Ar gyfer eleni, ni fydd Llywodraeth Cymru yn mynd ati i wneud y gwaith cyfrifo, yn rhan o Gam 1, sy'n gosod ysgolion mewn grŵp safonau. Grŵp safonau yw'r rhif (1-4) sy'n cael ei bennu ar gyfer pob ysgol o ganlyniad i ddadansoddi ei data; 1 yw'r grŵp uchaf (sy'n perfformio orau) a 4 yw'r isaf. Ni chyhoeddir grŵp safonau ar gyfer 2017-18. Fodd bynnag, bydd data ysgol yn parhau i gael eu rhannu â chonsortia rhanbarthol a'u defnyddio i lywio trafodaethau, yn rhan o gam 2 y broses. Hyn yw'r hunanarfarniad o allu ysgol i wella. 

 

  • Mae Llywodraeth Cymru wedi cryfhau Cam 2 y broses i sicrhau ei bod yn cael ei rhoi ar waith mewn modd teg a chyson ar gyfer pob ysgol yng Nghymru.

 

  • Bydd Cam 3 yn rhoi cod lliw i ysgolion ar gyfer lefel y cymorth y mae arnynt ei hangen, a bydd hwn yn parhau i gael ei gyhoeddi ar Fy Ysgol Leol. Bydd y llinellau amser a'r prosesau ar gyfer y System Genedlaethol ar gyfer Categoreiddio Ysgolion yn aros yr un fath.

 

  • Mae hyn yn rhan o'r trefniadau pontio wrth i Lywodraeth Cymru symud ymlaen yn ei chenhadaeth i ddiwygio atebolrwydd o fewn y system addysg, a sicrhau bod ysgolion, a dysgwyr yn y pen draw, yn cael y cymorth cywir ar yr adeg gywir i'w galluogi i wireddu eu potensial yn llawn.