Cymorth TGAU

Mae ERW yn cynnig cymorth am TGAU, Lefel A, a Gwyddoniaeth Cyfnod Allweddol 2 drwy ein tim o Arweinwyr Dysgu. Bu’r mywafrif o’r tim yn ymarferwyr ar secondiad, sy’n cynorthwyo adrannau drwy ddarparu ymyrraeth o ffocws ac ansawdd uchel i gynllunio am wellhad cynaliadwy. 

Ceir ffocws ar: 

  • Cynllunio strategaethol – cynlluniau datblygu, hunan-asesiad, dadansoddi data
  • Gweithredu ar y cymhwyster TGAU newydd / Lefel A
  • Cymorth i grwpiau allweddol o ddysgwyr
  • Datblygu adnoddau
  • Datblygu dysgu ac addysgu o fewn yr adran trwy craffu gwersi
  • Cydlynu cymorth rhwng ysgolion ar gyfer pynciau penodol
  • Cynllunio a darparu cyfarfodydd rhwydweithio ar gyfer arweinwyr canol
  • Cynllunio a darparu sesiynau hyfforddiant
  • Cynlluniau Gwaith ar gyfer Cyfnod Allweddol 3
  • Cwestiynau arddull PISA / adnoddau cyfoethog 

Caiff yr holl adnoddau sy’n cael eu datblygu gan y time u rhannu dros Rhwydweithiau Hwb. Mae’r adnoddau yn cael eu diweddaru’n reolaidd ac mae modd dod o hyd iddynt yma:

https://learning.hwb.wales.gov.uk/networks

Chwiliwch am “ERW” ar borwr HWB i ddod o hyd i unrhyw un o’r rhwydwaith ar gyfer pynciau craidd a Sylfaen.

Staff Allweddol

Cydlynydd Cymorth Uwchradd: Ian Altman (ian.altman@erw.org.uk)

Arweinydd am Saesneg: Emma Wright, ar secondiad o Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed (emma.wright@erw.org.uk)

Arweinydd am y Gymraeg: Non Walters (non.walters@erw.org.uk)

Arweinydd am Fathemateg: Bethan Williams, ar secondiad o Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed  (bethan.williams@erw.org.uk)

Arweinydd am Gwyddoniaeth: David Bradley (david.bradley@erw.org.uk)

Arweinydd Dysgu am Ieithoedd Dramor Modern / Dyfodloedd Byd-Eang: Anna Vivian Jones, ar secondiad o Ysgol Gyfun Gwyr (anna.vivanjones@erw.org.uk)

Arweinydd Dysgu ar gyfer Gwyddoniaeth y Cynradd: Stuart Jacob, ar secondiad o Ysgol Gynradd Dafen stuart.jacob@erw.org.uk

Arweinydd Dysgu am Bynicau Sylfaen: Julian Nicholds (Julian.nicholds@erw.org.uk)