Pennaeth Newydd ei Benodi

Mae Rhaglen Penaethiaid Newydd a Phenaethiaid Dros Dro ERW yn rhan annatod o waith ERW i ddarparu'r arlwy rhanbarthol ar gyfer dysgu proffesiynol. Mae wedi'i hanelu at gydweithwyr ym mhob sector, ac mae wedi'i chynllunio i gynnig cyngor ymarferol, mentora a chyfleoedd rhwydweithio.

  • Rhaglen o gynadleddau dysgu proffesiynol bob tymor
  • Ffocws ar y prif faterion sy'n wynebu Penaethiaid newydd, gyda chyflwyniadau gan Benaethiaid newydd a Phenaethiaid profiadol sydd ag amser i drafod a rhwydweithio
  • Ffocws ar arweinyddiaeth effeithiol trwy weithio gydag eraill, gan gynnwys cyfrifoldebau Penaethiaid a throsolwg o faterion cyflogaeth

Y Rhaglen Penaethiaid Newydd – Medi 2017

  • Grŵp Targed
  • Nod
  • Canlyniadau

Dylai Penaethiaid newydd eu penodi roi gwybod i ERW am eu penodiad, er mwyn sicrhau eu bod yn cael gwybod am yr holl gyfleoedd rhwydweithio. Tom.fanning@erw.org.uk