Cyfleoedd Datblygu Arweinyddiaeth

Arweinyddiaeth Ysgol Dysgu Proffesiynol.

"Dim ond i addysgu yn yr ystafell ddosbarth y mae arweinyddiaeth yn eilbeth fel dylanwad ar ddysgu disgyblion.”

Mae'r holl ymarferwyr yn ein hystafelloedd dosbarth yn arweinwyr, a hynny naill ai trwy arwain y dysgwyr neu drwy arwain eu cydweithwyr yn yr ysgolion.  Felly, rydym yn ymdrechu i gefnogi'r holl ymarferwyr i ddatblygu a gwella fel arweinwyr, ac i'w galluogi i ddatblygu a gwella eu cydweithwyr hefyd.

Mae ERW yn ceisio darparu cyfres o raglenni datblygu sy'n seiliedig ar ymarfer ar gyfer yr holl ymarferwyr ysgol, a hynny ar bob cam o'r llwybr datblygu arweinyddiaeth. Bydd y Safonau Proffesiynol Newydd yn sylfaen i'r rhaglenni hyn, a byddant yn cael eu cefnogi gan gyfleoedd datblygu ychwanegol. 

Mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid allweddol eraill, gan gynnwys y rhanbarthau eraill, mae ERW wedi cynllunio a pharatoi Rhaglen Arweinyddiaeth draws-sector gynhwysfawr ar gyfer ymarferwyr ar bob cam o'r Llwybr Datblygu Proffesiynol.

Rôl pob gweithiwr proffesiynol yw cymryd cyfrifoldeb am ei ddysgu proffesiynol ei hun, ac rydym yn annog pob ymarferydd i fanteisio ar y cyfleoedd datblygu proffesiynol hyn.

9dbdd491-cefa-495d-90e1-2c89665d48ed
  • Athro Wrth ei Waith
  • Darpar Arweinydd
  • Arweinydd Canol
  • Uwch-arweinydd
  • Darpar Bennaeth
  • Pennaeth Newydd ei Benodi
  • Pennaeth Profiadol
  • Pennaeth Gweithredol