Athrawon Newydd Gymhwyso

Bydd y rhaglen ymsefydlu a mentora i Athrawon Newydd Gymhwyso yn cael ei chydgysylltu gan y consortia rhanbarthol o fis Medi 2016 ymlaen.

Bydd yr holl wybodaeth am y rhaglen yn ERW ar gael yn yr adran hon o’r wefan.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu unrhyw bwyntiau yr hoffech gael eglurhad yn eu cylch, cysylltwch â Tom Fanning – Cydgysylltydd y Rhaglen

Nodyn atgoffa: Mae trefniadau mentora ymsefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso yng Nghymru yn newid o fis Medi 2016 ymlaen.

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru hysbysu consortia rhanbarthol ac awdurdodau lleol ym mis Mehefin 2015 na fyddant bellach yn ymgymryd â’r rôl o drefnu mentoriaid allanol i gefnogi athrawon newydd gymhwyso yn ystod eu cyfnod ymsefydlu.

Caiff y trefniadau newydd eu rheoli gan y consortia rhanbarthol.

Os hoffech wybodaeth bellach am y trefniadau mentora allanol, cysylltwch â’ch consortiwm yn uniongyrchol:

Cyswllt: Jendy Hillier

Cyswllt: Mike Cameron

Cyswllt: Vicky Barlow

Cyswllt: Tom Fanning

A fyddech cystal â nodi bod y trefniadau gweinyddol ar gyfer hysbysu Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) am athrawon sy’n dechrau eu cyfnod ymsefydlu a chael mynediad i gyllid ymsefydlu yn aros fel y maent.

Ewch i www.ewc.wales am wybodaeth bellach.